Wave Wave

Olemme teknologiaan paneutunut
digitoimisto pääkaupunkiseudulla.

Asiakkaamme liiketoiminta antaa meille suunnan kaikessa mitä teemme. Olemme kehityskumppani, joka suosittelee ja kehittää ratkaisuja asiakkaamme liiketoiminnan hyväksi.

Projektimme ovat toteutettu tiiviissä yhteistyössä, jolloin ratkaisumme varmasti palvelee loppukäyttäjiä oikein.

webily-IconAnimation04

Käyttöliittymäsuunnittelu

Digitaalisen palvelun käyttäjät odottavat selkeää ja toimivaa käyttökokemusta. Huolella suunniteltu käyttöliittymä tekee palvelun käytöstä miellyttävää. Hämmennykset palvelussa johtavat palvelun käytön lopettamiseen.
webily-IconAnimation04

Käyttöliittymäsuunnittelu

Digitaalisen palvelun käyttäjät odottavat selkeää ja toimivaa käyttökokemusta. Huolella suunniteltu käyttöliittymä tekee palvelun käytöstä miellyttävää. Hämmennykset palvelussa johtavat palvelun käytön lopettamiseen.
webily-IconAnimation02

Verkkosivustot

Vaikka teknologia on lähellä sydäntämme, huomioimme myös liiketoimintasi. Rakennamme skaalautuvia verkkosivustoja- ja sovelluksia, joilla on merkityksellinen vaikutus liiketoimintaasi. Osaamme ehdottaa ratkaisuvaihtoehtoja, jotka parhaiten palvelevat asiakkaita.
webily-IconAnimation03

Mobiilisovellukset

Käytämme moderneja teknologioita mobiilisovelluksen kehityksessä. Tämä mahdollistaa edullisen ja ketterän tavan tehdä töitä. Ymmärrämme, että liiketoiminnan tai sovelluksen vaatimukset saattavat muuttua. Olemme tällöin mukana muutoksessa.
1st
Käyttöliittymäsuunnittelu
Digitaalisen palvelun käyttäjät odottavat selkeää ja toimivaa käyttökokemusta. Huolella suunniteltu käyttöliittymä tekee palvelun käytöstä miellyttävää. Hämmennykset palvelussa johtavat palvelun käytön lopettamiseen.
1st
Verkkosivustot
Vaikka teknologia on lähellä sydäntämme, huomioimme myös liiketoimintasi. Rakennamme skaalautuvia verkkosivustoja- ja sovelluksia, joilla on merkityksellinen vaikutus liiketoimintaasi. Osaamme ehdottaa ratkaisuvaihtoehtoja, jotka parhaiten palvelevat asiakkaita.
1st
Verkkokaupat
Teemme verkkokauppoja sekä Shopify, että WooCommerce alustoilla. Molemmilla alustoilla saamme yksinkertaiset verkkokaupat nopeasti pystyyn. Autamme myös elläpidossa ja kehityksessä.

Olemme yrittäjähenkinen tiimi, joka toteuttaa ideasi.

Ongelmasta vaiheittainen
siirtymä ratkaisuun

Projektin kartoitus ja ongelman määrittäminen
Sen sijaan, että lähtisimme rakentamaan ratkaisua, pyrimme ymmärtämään ja kartoittamaan oikean ongelman. Ongelman määrittäminen sekä siihen liittyvät haasteet ovat ensimmäinen askel kohti projektin tavoitteiden määrittelyä. Asiakkaamme on hyvin tiiviisti mukana kertomassa ja mahdollisesti näyttämässä heidän haasteensa, jolloin pääsemme yhteisymmärrykseen siitä, mitä haluamme ratkaista.

Vasta kun olemme ymmärtäneet ongelman, voimme miettiä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Käymme vaihtoehdot asiakkaamme kanssa läpi ja niistä muodostamme projektin tavoitteet. Luomme konseptin ensimmäisestä prototyypistä, jota lähdemme toteuttamaan seuraavassa vaiheessa.

Usein asiakkaamme alkuperäinen idea ja tavoitteet muuttuvat, kun olemme käyneet läpi eri ratkaisuvaihtoehdot. Tämän takia tämä vaihe on erityisen tärkeä.
Prototyyppi
Prototyypillä on kaksi päätavoitetta:

Ratkaisun validoiminen

Luomme prototyypin, jotta pääsemme testaamaan ideaa loppukäyttäjillä. Tavoitteena on saada käyttäjiltä palautetta ja vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
  • Ratkaiseeko ratkaisumme edellisessä vaiheessa määritetyn ongelman?
  • Voiko loppukäyttäjä kuvitella käyttävänsä esittämäämme ratkaisua?
  • Voisiko loppukäyttäjä mahdollisesti maksaa esittämästämme ratkaisusta? Kuinka paljon?
  • Miten ratkaisu voisi paremmin palvella loppukäyttäjää?
Edellisillä kysymyksillä pyrimme validoimaan ratkaisuamme.

Projektitavoitteiden kirkastaminen

Vastaukset kertovat paljon ideastamme ja siitä olemmeko kuvitelleet ongelman vai onko ongelma tosi. Vastauksilla saamme myös tietää ongelman vakavuuden ja näin ollen paljonko ratkaisuun kannattaa investoida.

Käyttäjiltä usein tulee myös paljon uusia ideoita, joita voimme priorisoida omien ideoidemme edelle. Prototyyppi-vaiheen meillä on uudet tarkemmat vaatimukset sekä tavoitteet projektilta.
Ratkaisun ja projektin toteutus
Jatkuva kehitys on iso osa tekemisen filosofiaamme. Tämä heijastuu jo ensimmäisen version toteutuksessa.

Emme tavoittele kattavaa projektia ensimmäisellä kerralla. Sen sijaan, priorisoimme vaatimukset ja toteutamme tuotteen, joka ratkaisee vain tärkeimmät ongelmat. Tavoittelemme hyvin toimivaan ja helppokäyttöiseen tuotteeseen, jota käyttäjät haluavat käyttää.

Projekti voi olla mobiilisovellus, verkkosivusto, uusi brändi tai yhdistelmä näistä kaikista. Projekti toteutetaan projektin koosta riippuen lyhyissä kehityssykleissä. Kommunikoimme edistystä ja esittelemme juuri kehitettyjä ominaisuuksia asiakkaillemme. Lyhyiden kehityssyklien avulla, projektista tulee joustavampi, jolloin voimme sisällyttää uusia ideoita tai muuttaa vanhoja toivomuksia projektin aikana. Näin ollen, pääsemme lähemmäksi toivottua lopputulosta.
Projektin tai tuotteen lanseeraus
Projektin toteutuksen jälkeen luonnollisesti lanseeraamme tuotteen. Tuotelanseerauksessa pitää ottaa huomioon,kelle tuote lanseerataan ensimmäisen kerran. Ketkä ovat niitä käyttäjiä, joille ongelma on kaikkein kivuliain?

On tärkeätä, että käyttäjät ottavat tuotteen heti käyttöönsä, jolloin saamme heiltä palautetta. Korjaamme meidän mahdolliset virheemme ja bugit ilman kustannuksia ja jatkuva kehitys alkakoon.
Projektin ylläpito ja jatkuva kehitys
Projektin tai tuotteen kannalta on tärkeää, että käyttäjät määrittelevät kehitettävät ominaisuudet. Näin ollen niitä varmasti myös käytetään. Ensimmäisen julkaistun tuotteen versiosta saa käyttäjiltä kommentteja, jotka vaikuttavat seuraavien ominaisuuksien kehitykseen. Emme halua toteuttaa isoa ja kallista projektia, jossa on ominaisuuksia, joita kukaan ei käytä.

Ylläpidämme digiratkaisuja, jolloin voimme reagoida nopeasti mahdollisiin muutostarpeisiin tai bugeihin.

Aloitetaanko projekti?

Laita viestiä

Soita