Mirtalk – mobiilisovellus

Murtaa kielimuureja

MirTalk videotulkkauspalvelu on suunnattu on-demand asiakkaille sekä tulkeille. Mobiilisovelluksessa määritellään tulkin kieli ja sukupuoli, jonka jälkeen käyttäjä näkee tavoitettavissa olevat tulkit. Käyttäjä voi soittaa tulkille suoraan sovelluksesta ja tulkkaus voi alkaa. Videopuhelun ajan perusteella asiakasta laskutetaan tulkin palveluista. Asiakas näke omasta profiilistaan kaikki soitetut puhelut sekä niihin liittyvät tiedot kuten puhelun kesto ja aika.

Mirtalkin tavoite

Dosti tulkkaus- ja käännöspalvelut Oy halusi Mirtalk- mobiilisovelluksen sekä Android, että IOS alustoille. Tämän lisäksi Mirtalkin käyttäjiä sekä heidän tulkkauksiaan pitäisi päästä hallinnoimaan verkossa toimivalla käyttöliittymällä.

Asiakkaalla oli selkeä käsitys sovelluksen toiminnallisuuksista ja design mobiilisovelluksesta oli tehty kuvitelmia.

Tulkkausprosessi ja käyttäjäpolku

Käyttäjäpolun luomisessa, kävimme Dostin henkilökunnan kanssa hyvin tarkasti kuka loppukäyttäjä on ja missä tilanteissa tulkkia tarvitaan nopealla aikataululla. Kokeet tulkit osasivat kertoa, että ensimmäiset käyttäjät olivat julkishallinnon ja terveyshuollon henkilöstö.

Koska sovellus oli mietitty hyvin pitkälle valmiiksi, pääsimme aloittamaan prototyypin toteuttamisen hyvin pian.

Prototyyppi

Ensiksi suunnittelimme mirtalkille logon ja käyttöliittymät uudestaa, jotta ne näyttäisivät modernilta ja miellyttäviltä. Toteutimme ensimmäisen vedoksen, jossa käyttäjät kirjautuvat ja pääsivät etenemään tulkkaukseen saakka, mutta itse videopuhelu-ominaisuutta ei vielä toteutettu. Hallintapaneelia ei suunniteltu vielä tässä vaiheessa.

Huomasimme haasteita tietyissä asiakassegmenteissä, näin ollen teimme uusia toiminnallisuuksia sovellukseen. Lisäsimme myös “suosikit” osion, jossa käyttäjä pääsee käyttämään samoja tulkkeja, jos he ovat tavoitettavissa. Asiakkaalta tuli myös hyviä uusia kommentteja hallintapaneeliin liittyen.

Mobiilisovelluksen toteutus

Vaatimukset oli erittäin hyvin tiedossa, jolloin projektia lähdettiin toteuttamaan pidemmillä kehityssykleillä. Sekä mobiilsovellus, että verkkopohjainen hallintapaneeli oli tarkasti määritelty jo ennen projektia. Pieniä muutoksia ja ohjauksia projektin toteutuksen aikana tehtiin, mutta pääosin projektissa ei ollut väärinkäsityksistä johtuvia virheitä, vaikka projekti ei toteutettu niin “ketterästi” kuin yleensä.

Koska asiakkaalla oli halu saada sekä Android, että IOS -sovellus, toteutimme sovelluksen React Nativella. Näin ollen, saimme mahdollisimman kustannustehokkaan projektin.

Lanseeraus

Projekti toteutettiin ja lanseerattiin syksyllä vuonna 2018. Asiakkaat pääsivät käyttämään sovellusta heti lanseerauksen jälkeen ja tuotetta alettiin kehittämään heti lanseerauksen jälkeen.
Mirtalk Oy perustettiin ja he jatkavat kehitystä omilla kehittäjillään. Webily on tukenut kehitystä aina tarpeen mukaan.

 

Share