HelloWork – mobiilisovellus

Arkiset työt löytävät tekijänsä.

HelloWork on mobiilisovellus, jossa tavalliset ihmiset löytävät toisensa helposti arkisten töiden ympärillä. Toinen tarvitsee tekijää (esim. ruohonleikkaukseen, lumenluontiin, kodin siivoukseen) ja toinen voi vastaavasti tehdä töitä ja ansaista rahaa.  HelloWork tekee sopimisesta ja sopivan henkilön löytämisestä helppoa sekä hoitaa byrokratian, palkanmaksun ja lakisääteiset velvoitteet automaattisesti.

HelloWorkin tavoite

HelloWork Oy halusi digitaalisen palvelun, jossa työnantajat voisivat palkata työntekijöitä suoraan palvelusta. Työllistämiseen liittyvän byrokratian takia, käyttökokemukseen panostettaisiin heti projektin alusta lähtien. Palvelu pitäisi olla helppokäyttöinen ja sujuva ensikokeilusta lähtien.  Tänäpäivänä, käyttäjät eivät halua antaa suurta määrää tietoa kokeillakseen palvelua.

Toinen tärkeä tavoite oli toteuttaa luotettava palvelu, johon molemmat osapuolet (työnantajat sekä työntekijät) voivat luottaa. Palvelun design sekä viestintä toteutetaan niin, että käyttäjälle jää luotettava olo palvelusta. Palvelun pitää toimia moitteettomasti varsinki kriittisissä kohdissa.

Tavoitteena oli luona mobiilisovellus, mutta mietittiin myös verkkopohjaista sovellusta, jota voisi myös käyttää mobiilissa.

Projektin ja mahdollisten haasteiden ymmärtäminen

Lähdimme toteuttamaan mobiilisovellusta. Tämä päätös syntyi mahdollisten käyttäjien haastatteluiden jälkeen. Haastattelut toteutti asiakas.

Projektissa oli tärkeä ymmärtää yleistä palkkausprosessia ja byrokratia siihen liittyen. Teimme sovelluksesta käsin piirrettyjä rautalankamalleja, jolloin pääsimme helpommin keskustelemaan asiakkaamme kanssa käyttäjäpolusta. Muokkasimme rautalankamallia ja asiakas haki Innovaatioseteliä Business Finlandilta (https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tutkimus-ja-kehitysrahoitus/innovaatioseteli/).

Prototyyppi

Innovaatioseteli mahdollisti prototyypin toteuttamisen. Prototyypissä designeista luotiin mobiilisovellus, jossa ei ollut kaikkia oikean sovelluksen toiminnallisuuksia. Prototyypin tavoitteena oli toteuttaa rautalankamalli “oikealla” designilla. Prototyypin tarkoituksena oli kerätä palautetta mahdollisilta käyttäjiltä. Designin toteutti Webilyn yhteistyökumppani.

Ratkaisun toteutus

Toteutimme HelloWork mobiilisovelluksen Android- sekä IOS-käyttöjärjestelmille.
Projektia lähdettiin toteuttamaan vaikka vaatimuksissa oli pieniä aukkoja. Vaatimukset muotoutuivat projektin aikana samalla kun uutta tietoa saatiin käyttäjiltä ja palkkaukseen liittyvästä lainsäädännöstä. Ketterällä toimintamallilla, onnistuimme tekemään muutokset niin, että asiakkaalle ei koitunut lisäkustannuksia.

Asiakas oli erityisen aktiivinen projektissa, joten pidimme palavereja viikottain. Palavereissa kävimme läpi ominaisuuksien priorisointia sekä mahdollisesti parempia tapoja toteuttaa tietyt vaatimukset. Asiakas oli jatkuvasti yhteydessä myös loppukäyttäjiin, jolloin saimme tärkeää palautetta projektin aikana.

Lanseeraus

Asiakas kokosi joukon testikäyttäjiä, jotka pääsevät kokeilemaan palvelua ensimmäisen kerran. Olemme määritelleet päätoimintoja, joita käyttäjän pitäisi kyetä toteuttamaan ilman ohjeistusta:

  • Profiilin luominen
  • Työpaikkailmoituksen tekeminen
  • Työpaikkailmoitukseen hakeminen
  • Keskustelu HelloWork Chatissa
  • Työn maksaminen
  • Työnantajan sekä työntekijän arvioiminen työnteon jälkeen

HelloWork palvelu lanseerataan kun edellä mainitut toiminnot ovat luontevia käyttäjille. Tuotetta ei ole lanseerattu vielä.

19.12.2019
HelloWork Oy
Share