Verkkosovellukset

Räätälöidyt verkkosovellukset ketterästi asiakkaita kuunnellen.

Käytämme sovelluskehityksessä ketteriä menetelmiä, jossa asiakas on mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Olemme huomanneet, että asiakkaan visio tulevasta tuotteesta ei ole aina selvä projektin alussa ja tarpeet voivat muuttua projektin edetessä.

Olemme erikoistuneet erilaisiin Web-pohjaisiin ohjelmistoihin ja sovelluksiin. Asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen ja heidän läsnäolo kehityksessä on tuottanut erityisen hyvälaatuisia ja käyttäjäystävällisiä ohjelmistoja. Asiakkaan kanssa kommunikoinnin ja jatkuvan iteroinnin avulla voimme saavuttaa juuri sitä mitä asiakas on visioinut.

Tiimimme on työskennellyt sekä suurille, että pienille yrityksille eri tarpeisiin liittyen. Toisissa projekteissa visuaalisuus ja helppokäyttöisyys ovat olleet tärkeämpiä osa-alueita, kun taas toisille toiminnallisuudet ovat ohjelmiston päätarkoitus. Yhteistyö graafisten suunnittelijoidemme ja ohjelmoijiemme kesken takaa laadukkaan kokonaisuuden, jossa viehättävä visuaalisuus, helppo käytettävyys ja monimuotoinen toiminnallisuus yhdistyvät.

Seuraavat aihepiirit ovat meille jo entuudestaan tuttuja:

 • Sosiaalinen media
 • Koulutus
 • Myyntityökalut
 • Suorituskykymittarijärjestelmät
 • Kevyet Web-pohjaiset pelit
 • Datanhallintajärjestelmät
 • Taloudenhallintajärjestelmät
 • Palautejärjestelmät
 • Verkkokauppasovellukset
 • Check-in järjestelmät, materiaalivirtaukset
 • Elektroninen lompakko
 • Elektroniset maksut
 • Online uutisointi

Kaiken tämän lisäksi Webily ylläpitää ohjelmistoja ja reagoi nopeasti asiakkaan pyyntöihin. Ystävällinen asiakaspalvelumme on aidosti kiinnostunut kehitysideoista ja palautteesta.

//]]>